نمایش یک نتیجه

  • دانلود کمیک dreamers - کمیک رویاپردازان

    دانلود کمیک dreaming – کمیک رویاپردازی

    رایگان
    مورفئوس یا اونیروس در اساطیر یونان الهه و رهبر رویاپردازی است ! اما نکته این است که اونیروس یکی از ایزدان یا خدایان نیست ! او یکی از هفت بی پایان است یعنی خیلی پیشتر از اینکه کورونوس بخواهد زئوس را به وجود بیاورد وجود داشته ! حال تصمیم گرفته نامش را به دریم تغییر دهد ؛ تا مادامی که موجودی روی زمین رویاپردازی کند دریم وجود دارد اما روزی که رویاپردازی نباشد ... در پایان این کمیک دریم از بین می رود و ... کودکی به نام دنیل جای او را میگیرد ! حالا در کمیک رویاپردازان ...
    افزودن به سبد خرید